ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 GRUPA ZENDAR Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: Abramowice Prywatne 167A, 20-388 Lublin, prowadzi działalność dotyczącą projektowania i budowy jaskiń solnych i ich elementów składowych. Wymienione produkty działalności są przedmiotem praw własności intelektualnej w tym własności przemysłowej w Polsce i za granicą.

W związku z posiadaniem przez firmę GRUPA ZENDAR Sp. z o.o. praw własności intelektualnej, a zwłaszcza w/wymienionych praw własności przemysłowej informujemy, że jakiekolwiek działanie zmierzające do naruszenia tych praw spowoduje podjęcie przez Spółkę natychmiastowych i stanowczych kroków w celu ochrony tych praw.

Back to Top